tisdag 8 juli 2014

Glommen

Nu har jag hjälpt Mona Holm att hänga hennes tavlor i Glommens sjöbod!
Underbara akvareller till beskådande och inköp under Glommens kräftfestival torsd. - sönd.