onsdag 30 maj 2012

Sanningar tar tid!

Gnällig käring vill mannen ej ha. Men när man blivit särbo, upptäcker han sanningar som man sagt, men som han inte tagit till sig.
Man lär sig nya saker hela livet, förhoppningsvis!
Positivt!